Nên nói gì khi chấp nhận yêu cầu kết bạn?

Đã trả lời

Giả sử nhận được một yêu cầu kết bạn từ người Nhật và người ta có gửi kèm một tin nhắn nói “田中です。” em nên trả lời gì không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể trả lời là よろしくお願いします, 田中さん hoặc tương tự khi chấp nhận yêu cầu kết bạn (trả lời giống khi lần đầu tiên bạn gặp ai đó).

Đã trả lời vào 21/10/2015
Bình luận

Nói よろしくお願いします mà không cần tên hoặc có thể thay thế ở chỗ tên bằng chức vụ, nếu đó là giáo viên của bạn hay sếp của bạn.

Đã trả lời vào 21/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.