Nên nói bao nhiêu lần よろしくお願いします trong một buổi phỏng vấn?

Đã trả lời

Ví dụ, khi em tham giả buổi phỏng vấn mà trong đó có 3 người phỏng vấn em. Mỗi người nói vởi em một câu よろしくお願いします khi họ giới thiệu về bản thân, Em cũng đáp lại tương tự theo phản ứng bản năng. Và đến khi chính thức giới thiệu bản thân, em lại dùng cụm từ đó nữa. Vậy nên em muốn hỏi, dùng nhiều よろしくお願いします như vậy có đúng không? Nên dùng thế nào là tốt nhất? Khi nào dùng thì tốt nhất?

よろしくお願いします!

Bình luận
Chấp nhận

Thứ nhất, bạn nên dùng よろしくお願いいたします thay vì dùng  よろしくお願いします.

Bạn chỉ cần dùng cụm từ trên khi bạn giới thiệu về bản thân và khi bạn bước vào phòng phỏng vấn.

Theo mình bạn nên dùng 失礼いたします nhiều hơn là dùng  よろしくお願いいたします. Mặc dù không phải là điều bạn hỏi, nhưng mình sẽ liệt kê những trường hợp nên dùng để bạn tham khảo.

1. Trước khi bạn bước vào phòng phỏng vấn, sau khi bạn gõ cửa, nói 失礼いたします và bước vào.

2. Khi bạn mở cửa, hãy mở nhẹ nhàng và nói 失礼いたします một lần nữa khi bạn nhiều thấy những người phỏng vấn.

3. Trước khi bạn ngồi xuống , khi bạn đứng ngay bên cạnh ghế dành cho bạn,  hãy nói 失礼いたします lần nữa và ngồi xuống (bạn nên chờ người ta nói”mới bạn ngồi” trước rồi hãy nói, thường người phỏng vấn sẽ nói ~お掛け下さい).

4. Sau khi kết thúc phỏng vấn, bạn đứng lên bên cạnh ghế và nói thêm một lần nữa 失礼いたします.

5. Và một lần cuối cùng khi bạn mở cửa và rời khỏi phòng.

Đã trả lời vào 06/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.