Một số câu hỏi về ところ

Đã trả lời

Dưới đây là một số mẫu câu dùng ところ nếu câu của mình sai thì các thím giúp sửa lại nhé.

Mẫu 1:

これから食たべるところなんですが。。。

食たべているところなんですが。。。

食たべたところなんですが。。。

Mẫu 2:

これから出でかけるところなんですが。。。

出でかけているところなんですが。。。

出でかけたところなんですが。。。

Câu hỏi:
1. ところ trong những trường hợp trên là danh từ?
2. Có thể thay thế ところ bằng 時 được không?
3.
Sự khác biệt giữa 食べているところなんです食べているんです khi trả lời cho câu hỏi 何をしているんですか?
4. 食べているところ trong mẫu 1 có nghĩa là hành động tiếp diễn giữa 食べるところ食べたところ. Vậy còn  出でかけているところ thì có giống thế không? Nó có phải cũng là hành động tiếp diễn của  出でかけるところ và  出でかけたところ không?  Liệu 出でかけているところ có phải mang nghĩa người nói vẫn đang ở trong nhà nhưng đang chuẩn bị cho việc ra ngoài không?
5. Có mẫu câu nào mà ところ có ý nghĩa quan trọng trong câu không (thành phần không thể thiếu trong câu)?

Bình luận
Chấp nhận
  1. Trong những ví dụ của bạn đưa ra thì ところlà 形式名詞. Nó cơ bản vẫn là danh từ nhưng không thể đứng 1 mình, nó có tác chuyển đổi từ giữa  các lớp từ.
  2. Không. ~する時 có nghĩa “khi…”. Vì vậy khi được hỏi “Bạn đang làm gì?” bạn không thể trả lời là “khi tôi đang ăn”
  3. Nó phụ thuộc vào thời điểm khi bạn trả lời. Câu 食べているところなんです trả lời cho câu hỏi “Bạn đang làm gì thế(trong thời điểm được hỏi)?, trong khi  食べているんです là câu trả lời cho câu hỏi “Bạn đang làm cái gì (nhưng hỏi về loại hành động)?
  4. 出かける có nghĩa là “rời nhà”(hoặc rời khỏi nơi đang ở). Tuy nhiên, 出かけている lại không phải là “đang rời đi” mà có nghĩa là “đang ở ngoài (xa nhà, cơ quan…) Bởi vì trong tiếng Nhật thể ている mang nghĩa “những sự việc xảy ra liên tục” nhiều hơn là nghĩa “hành động tiếp diễn”.
  5. ところ đều mang ý nghĩa riêng trong mỗi mẫu câu, và có rất nhiều mẫu câu khác. Nếu bạn muốn biết rõ hơn thì hãy đưa ra những câu hỏi cụ thể, mình sẽ giải thích theo hiểu biết của bản thân.
Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận
  1. Nó đơn giản là danh từ.
  2. Không, nghe sẽ rất buồn cười.
  3. 食べているところなんですdường như mang nghĩa “đang làm gì đó trong thời điểm nào đó chính xác” và 食べているんです chỉ mang nghĩa ‘đang ăn”.
  4. 出でかけているところ không phải là động từ tiếp diễn giữa 出でかけるところ出かけたところ. Bạn nên nhớ rằng 出かける có thể mang nghĩa là làm việc gì đó bên ngoài nhà, mặc dù nhấn mạnh vào hành động rời nhà. Vì thế nghe rất kỳ nếu có hành động tiếp diễn của việc rời nhà (hành động rời nhà xong là thôi, chứ không thể làm lặp lại). Vì vậy hành động rời nhà mang nghĩa, rời khỏi nhà và làm việc gì đó ở bên ngoài. và dùng 出かけているところ. Khi dùng  出かけたところ, có nghĩa bạn đã hoàn thành hành động rời nhà.
  5. ところ chỉ là danh từ.
Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.