Mọi người giúp cho e hỏi ってば với って cách sử dụng có giống nhau không ạ. Như câu này thì dịch sao ạ これ何だってばよ! với câu 知らないって。。。分っていますけど女。。。

Mọi người giúp cho e hỏi ってば với って cách sử dụng có giống nhau không ạ. Như câu này thì dịch sao ạ これ何だってばよ! với câu 知らないって。。。分っていますけど女。。。

Bình luận

ってば bằng với んだよ: mang nghĩa nhấn mạnh. muốn người nghe hiểu ý mình muốn nói.

って: 1 nghĩa là bằng với と trong câu trần thuật, nghĩa thứ 2 là bằng với ということ

これ何だってばよ: cái này nè (ko phải mấy cái kia đâu)

知らないって。。。分っていますけど女。。。câu này ko trọn vẹn và ko có ngữ cảnh nên khó dịch. 

 

Đã trả lời vào 01/03/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.