Mọi người dịch giúp mình những câu này với ạ

1. Từ Tokyo có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ không?

Ngày xưa thì có, còn bây giwof thì hầu như không thể.

2. Ỏ ký túc xá có nuôi động vật cảnh được không?

Nếu là chim hoặc cá nhỏ thì có thể được, chó, mèo,vv… thì không.

Bình luận

Hi bạn, bạn vui lòng tự dịch và mọi người sẽ giúp bạn sửa.

Đã trả lời vào 14/08/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.