Mọi người chỉ giúp em câu này với ạ

仕事のやり方を変えたら、大きな問題は。。。

1.立たなくなった 

2.起きなくなった 

3.始まらなくなった 

4.開かなくなった

Chọn câu nào và nghĩa như  thế nào ạ

Bình luận

Theo mình thì bạn chọn câu 2 nhé. Nghĩa dịch ra sẽ là, “khi thay đổi cách làm việc, thì những vấn đề lớn sẽ không phát sinh/hiện ra/xuất hiện nữa”. 

Vì 1. Tatsu nghĩa là đứng lên, thành lập, có ích

2. Okiru: Xuất hiên, đứng dậy, bình phục, xảy ra.

3. Hajimaru: khởi đầu, bắt đâu. 

4. Aku: mở ra

Nên đáp án 2 là phù hợp nhất.

Đã trả lời vào 07/10/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.