Mọi người chỉ giúp em cách sử dụng ていく、てくる

[ていく、てくる] 使い分けを教えてもらえませんか。

Bình luận

ていく: làm việc gì đó với hướng đi xa khỏi vị trí ban đầu của người đang nói. 

てくる: Nghĩa là đến, hướng về phía người nói. 

スパーで肉を買って行きます: mình sẽ đi mua thịt ở siêu thị nhé. (đi siêu thị, còn có mang về hay k thì chưa nói, có thể là đi mua về đi sang chỗ khác để nấu ăn).

スパーで肉を買ってきます: Mình sẽ mua thịt ở siêu thị về nhé. (đi siêu thị và sẽ mang về)

Đã trả lời vào 29/06/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.