Mn cho em hỏi câu này dịch thế nào mới đúng ạ 兄はこまねずみのように働きます

Mn cho em hỏi câu này dịch từ Nhật sang  Việt thế nào mới đúng ạ 

兄はこまねずみのように働きます

Bình luận

Anh trai tui làm việc chăm chỉ như chuột đồng 

 

Bạn tham khảo thêm lớp luyện thi N2 bên mình nữa nhé 

Đã trả lời vào 23/06/2021
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.