Liệu có thể thay thế です và でした cho nhau trong mẫu ~んです không?

Đã trả lời

Chào các bạn, cho hỏi, liệu có thể đổi câu dưới:
このネックレスは買ったんですか。
thành
このネックレスは買うんでしたか。
mà nghĩa không đổi không?

Bình luận
Chấp nhận

Không đổi được. Hai câu trên mang nghĩa hoàn toàn khác nhau, và bạn nên dùng câu đầu tiên trong hầu hết các trường hợp:
このネックレスは買ったんですか。

Câu 2 rất ít khi được dùng, hay phải nói là んでした không hay được dùng:
このネックレスは買うんでしたか。
Câu này là một phiên bản uyển ngữ của câu  このネックレスは買うんですか. Đôi khi người ta dùng thì quá khứ để thể hiện lối nói uyển ngữ(cách nói uyển chuyển, êm tai hơn). Câu này thường được người bản sứ dùng tại cửa hàng đối với người có địa vị cao hơn.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Không đổi được nhé anonymous. Nếu bạn muốn viết câu quá khử, bạn thay đổi động từ đứng trước  んです/んだ chứ không thay đổi được  んです/んだ nhé. 

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.