Liệu có sao không khi mình dùng sai từ “nếu”?

Cụ thể ở đây mình muốn nói đến ば、なら、たら、và と .

Nếu mình dùng bất cứ 1 từ nào đấy thay thế cho những từ còn lại thì có vấn đề gì không? Vì thực sự khá là khó nhớ được khi nào dùng từ nào :(

Cảm ơn mọi người!!

Bình luận
Chấp nhận

1. Một hành động không phải ở thì quá khứ  nếu dùng mệnh đề なら thì theo sau sẽ là mệnh đề chính. Nếu bạn dùng sai sẽ làm người nghe băn khoăn và hiểu lầm việc gì xảy ra trước, việc gì xảy ra sau. Thì quá khứ trong mệnh đề なら chỉ ra vấn đề đó là sự thực hay không.

2. Miễn là bạn hiểu và dùng đúng  なら. Còn たら đủ linh hoạt để thay thế  ~と và~ば.

3. Bạn không thể dùng  たら cho những hành động trong quá khứ với cùng một chủ đề.Cụ thể, bạn có thể dùng (a) 車に乗ったら 吐いてしまった (Khi tôi lên xe, tôi đã nôn), nhưng không thể dùng là (b) * 車に乗ったら 運転した (Khi tôi lên xe, tôi đã lái xe). Nếu bạn sử dụng sai, người nghe sẽ hiểu nhầm một câu điều kiện thành câu diễn tả thói quen trong quá khứ.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Hầu hết mọi người sẽ cố gắng để hiểu và chấp nhận dù bạn nói sai vì bạn chỉ là người nước ngoài học ngôn ngữ của họ. Nhưng cũng vì là “hầu hết” nên cũng sẽ có lúc bạn gặp phải việc bị nhìn như người “ngoài hành tinh”.

Một nghiên cứu được thực hiên năm 1989 bởi Shinji Sanada ở một số thành phố với câu trắc nghiệp lựa chọn bên dưới.

1. もっと早く{起きると/起きれば/起きたら}よかった。Nếu tôi dậy sớm hơn thì tốt.
Kết quả thu được như sau:
Tokyo: 4% と; 94% ば; 2% たら
Osaka: 0% と; 20% ば; 78% たら

2. 右に{行くと/行けば/行ったら}、ポストが見えます。 Nếu bạn rẽ sang phải bạn sẽ nhìn thấy thùng thư.
Kết quả:
Tokyo: 75% と; 16% ば; 8% たら
Osaka: 4% と; 13% ば; 83% たら

Nó chỉ ra rằng trong một số trường hợp, mọi người sẽ có cái nhìn khác nhau. Nhưng cũng có trường hợp bạn sẽ làm người nghe thấy băn khoăn vì dùng sai.

Nếu bạn sử dụng phương ngữ Tokyo, bạn nên chú ý rằng chỉ 2% số người được hỏi dùng 〜たら trong câu 1. Vì vậy, nó không thường được sử dụng ở Tokyo. Đối với vùng Osaka thì ngược lại, ở cả 2 ví dụ những người dùng 〜たら chiếm phần lớn.

Do đó, trong nhiều trường hợp bạn có thể dùng thay thế lẫn nhau nhưng phải phụ thuộc vào ngữ cảnh và phương ngữ, cũng như thói quen sử dụng của người từng địa phương.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.