Liệu có ai nói “おいかがですか?”

Em thường dùng お(美化語) thêm vào với “いかが” (thành “おいかが”). Tuy nhiên, có người nói với em rằng nói như vậy rất không tự nhiên. Em muốn hỏi lại xem vậy có đúng không?

Bình luận
Chấp nhận

いかがですか?」(“Bạn cảm thấy thế nào?”) không nên dùng mặc dù một vài người Nhật vẫn thường sử dụng (đặc biệt hay dùng trong nhà hàng).

Lý do không phải bới vì từ 「です」mà bởi vì いかが đã là từ lịch sự rồi. Thêm 「お」 làm nó lịch sự quá mức cần thiết. Thể thông thường của 「いかが」là「どう」「どのよう」「どんなふう」, …

Vì vậy nếu bạn dùng「おいくらですか?」thì hoàn toàn chính xác vì không giống với「いかが」, 「いくら」là từ không lịch sự.

Đã trả lời vào 29/10/2015
Bình luận

おいかが(ですか) đúng là nghe rất không tự nhiên. いかが(ですか) đã là từ lịch sự rồi vì vậy không cần thêm お.

Đã trả lời vào 29/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.