liệt kê các hành động khác chủ ngữ

Mọi người cho em hỏi là nếu em muốn liệt kê các nguyên nhân là hành động nhưng lại khác chủ ngữ thì em nên dùng mẫu ngữ pháp nào ạ. Cụ thể là em muốn viết câu: Vì đường hẹp, phương tiện giao thông lại nhiều nên rất hay xảy ra tắc đường. Mong mọi ngừoi giúp đỡ ạ. Mọi người cho em hỏi là nếu em muốn liệt kê các nguyên nhân là hành động nhưng lại khác chủ ngữ thì em nên dùng mẫu ngữ pháp nào ạ.
Cụ thể là em muốn viết câu: Vì đường hẹp, phương tiện giao thông lại nhiều nên rất hay xảy ra tắc đường.
Mong mọi ngừoi giúp đỡ ạ.

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.