Liên từ だって và cách dùng của せっかく

Đã trả lời

Câu như sau:
せっかくだから買に行ったらどうだ
山田だって必要だろ
Em dịch như sau:
Chúng ta đi mua sắm chứ? Còn Yamada thì cũng cần thiết nữa.

Em thấy dịch vậy rất buồn cười, nhưng chẳng hiểu dịch sao thì tốt?
Giúp em với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Mình sẽ dịch là:
Vì tất cả đã được giải quyết, chúng ta đi mua sắm thì sao? Dù sao thì Yamada cũng cần mua (mua gì đó được nói trước đó) một cái mà, đúng không?

せっかくだから nghĩa có thể dịch là “vì chúng ta đã giải quyết xong (vấn đề khó khăn nào đó)” hay “vì tất cả chúng ta đã đến tận đây” … phụ thuộc vào ngữ cảnh, nó cơ bản mang nghĩa “vì đã làm một cái gì đó (mà khó có thể làm)”.
だって cùng với tên ai đó có thể mang nghĩa lôi kéo sự chú ý đến chủ thể được nhắc đến.

Đã trả lời vào 03/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.