Làm thế nào đê phân biệt 屋根 và 屋上?

Đã trả lời

Mình nghĩ 屋上 (mái nhà) là chỉ một địa điểm cụ thể ví dụ như:
“アパートの 屋上 に庭があります。”
“夏では、デパートの 屋上 にビアガーデンがあります。”

Còn đối với 屋根 cũng là mái nhà, nhưng mình chưa thực sự hiểu dụng nó trong trường hợp nào? Ví dụ sau có đúng không?
“暑い時に、屋根 に付けられた扇風器を点けます。”

Sự khác biệt giữa 屋上 và 屋根 là gì?

Bình luận
Chấp nhận

Các định nghĩa dưới có lẽ sẽ giúp bạn dùng chính xác hơn, chỉ đơn giản là bạn định nghĩa chưa rõ ràng thôi:

屋上 = tầng thượng/sân thượng

屋根 = mái nhà

天井 = trần nhà

アパートの 屋上 に庭があります。<– đúng, bạn dùng 屋上 ở đây「アパートの屋上に(は)庭があります。」

夏では、デパートの 屋上 にビアガーデンがあります。
Bạn phải dùng là「夏には、デパートの屋上でビアガーデンが開催されます。」
hoặc「夏には、デパートの屋上にビアガーデンがオープンします。」

Đối với 屋根 và 天井 bạn có thể dùng như sau:
暑い時に、屋根 に付けられた扇風器を点けます。

暑い時(に)は、天井に(取り)付けられた扇風機をつけます。

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.