Làm thế nào để nói “nhanh lên, bạn sẽ bị muộn đấy” trong tiếng Nhật?

Đã trả lời

Trong 2 cách nói ở dưới, cách nào chính xác hơn:

  1. 遅刻するぞ
  2. 遅くなるぞ
  3. cách nói khác?

 

Bình luận

Theo mình, dùng câu 2 là được, và bạn có thể thêm 急いで (いそいで) để nói “nhanh lên”

急いで!遅くなるよ。

Cũng có thể dùng 遅刻する với những trường hợp muộn một việc cụ thể (ví dụ: muộn học, muộn họp…)

急いで!遅刻するよ。hoặc 急いで!遅刻になるよ。

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Mình nghĩ có thể dùng 遅れるよ!

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận
Chấp nhận

遅刻するよ là cụm từ bạn cần. 遅くなる mặc dù dịch theo nghĩa đen là “trở nên muộn” nhưng sự “muộn” này được dùng khi các sự kiện bị trì hoãn, kéo dài hơn so với thời gian dự kiến. Còn câu bạn muốn tìm mang nghĩa “ai đó đến muộn so với kế hoạch dự tính, vì vậy nên dùng 遅刻.

Bạn có thể dùng 遅刻するよ!hoặc  遅刻しちゃうよ!đều được. Câu sau nhấn mạnh đến sự nuối tiếc.The latter adds an undertone of regret.

遅れる được dùng như 1 từ thay thế tương đương cho 遅刻する, nếu bạn không muốn dùng hán ngữ 漢語 bạn có thể dùng: 遅れちゃうよ!

Tùy thuộc vào người nói và tình huống,  có thể thay thế cho よ.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.