Làm thế nào để nói “làm việc gì đó trả ngược lại” trong tiếng Nhật.

Đã trả lời

Làm thế nào để nói “làm việc gì đó trả ngược lại” trong tiếng Nhật.

Bình luận
Chấp nhận

Mẫu chung sẽ là ~返す. Để nói cắn trả lại ta có thể dùng: 噛み付き返す hoặc 噛み返す。

Tuy nhiên, cách mẫu câu này có một vài trường hợp đặc biệt, một trong số đó là: nếu muốn nói hôn trả lại ai đó ta dùng キスのお返しをする.

Đã trả lời vào 04/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.