Làm thế nào để lựa chọn khi nào dùng 取る và khi nào thì dùng 受け取る?

Khi mà ý nghĩa là “nhận lấy” tại sao lại chọn dùng 受け取る mà không phải là 取る? Chúng có ý nghĩa giống nhau hay nó mang nghĩa khác nhau. Dưới đây là ví dụ: A

「もしよろしければ、オレンジの皮をいただけますか」と言い、受け取ると、わたしに背を向けて、いそいで皮を食べた。
Anh nói “nếu có thể tôi lấy vỏ quả cam được không?” và khi anh nhận lấy nó, anh quay lưng lại tôi và vội vàng ăn nó.

Bình luận
Chấp nhận

取る chỉ đơn giản là nghĩa “lấy”, có hoặc không có ai liên quan đến.

Trong khi 受け取る có nghĩa là “lấy” cái gì đó mà được người khác cho hoặc tặng, hoặc đưa cho bạn.

Trong trường hơp ví dụ của bạn, Có vẻ như là mạc dù ai đó(giả sử là người viết hay tác giả hoặc bất cứ ai anh ấy đã hỏi) đưa cho anh ấy vỏ cam, và anh ấy đưa tay ra nhận lấy nó. Nếu chỉ đơn giản dùng 取る, có nghĩa anh ấy lấy vỏ cam khỏi bàn một cách trực tiếp.

Điều quan trọng ở đây là  受け-, trong 受ける ‘nhận’ – nó kết hợp 2 động từ ‘nhận’ và ‘lấy’ có nghĩa là ai đó được nhận một cái gì đó từ người khác thay vì chỉ đơn giản lấy nó (có thể có người biết, nhưng cũng có thể không ai biết anh ta đã lấy).

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.