Làm sao để nói “ngay bây giờ, ngay lúc này, chính xác thời điểm này” trong tiếng Nhật?

Em có thêm 1 câu hỏi nữa như thế này ạ, em cám ơn vì các anh chị đã trả lời câu hỏi của em nhanh như vậy.
Để nói bây giờ thì dùng  今 nhưng nếu muốn nói “ngay tại thời điểm này” thì dùng từ nào?
Ví dụ để nói rằng:
Tôi vừa mới nghĩ đến nó
hay nói: Chính lúc này, việc đó xảy ra.
Các anh chị giúp em với.

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng  ただ今, 今ちょうど、たった今

今ちょうどそんな事を起こりました
Chính vào lúc này việc đó xảy ra.

ただ今考えてました
Tôi vừa nghĩ về việc đó.

Theo mình nó có thể dùng thay thế cho nhau, ngoài ra có thể còn từ khác mà mình không biết.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Mình nghĩ có thể dùng thêm tachimachi 忽ち。

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.