Làm sao để hỏi nếu ai đó phải làm gì đó?

Đã trả lời

Mọi người cho mình hỏi, nếu mình muốn dùng (hay nói) với người khác theo thể bắt buộc thì có nghe buồn cười không?
Ví dụ khi nói “sau khi bạn làm cái này, bạn phải làm cái kia” (chú ý là ngữ cảnh trong khi chơi game, người này hỏi người kia sau khi làm cái này thì bước tiếp theo phải làm gì).

【~ないといけない】, 【~なければいけない】, 【しなくてはいけない】 là cách thể bắt buộc nhưng mình cảm thấy nếu dùng để nói về chơi game thì nó quá cứng nhắc.
Có ai biết nếu là người Nhật thì họ sẽ dùng thế nào không?
Em cảm ơn ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Nói thật là với mình (một người nói tiếng Nhật từ khi được sinh ra) mà bị bắt buộc phải dùng “thể bắt buộc” để nói về một việc thông thường như vậy thì mình cũng thấy kỳ.
Để nói những việc đơn giản kiểu như”sau khi làm cái này, bạn nên/phải làm cái kia” trong những trường hợp thông thường bạn có thể dùng một trong số những mẫu dưới.

「Aをしたら、Bをするんだよ。」

「Aをした後あとでBをするの。」

「Aをした後あとでBをするの。わかる?」

「Aをしたら、次つぎにBをするんだよ。」

「Aをしたら、次つぎにBをするんだよ。いい?」

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Nói như bên dưới thì sao nhỉ?

Aをしてから、Bをしなくちゃ

Aをしてから、Bをしなきゃ
~てから nhấn mạnh về thứ tự thời gian tốt hơn ~て và しなきゃ hay しなくちゃ là thể thông thường của  しなくて.

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.