Khi nào thì dùng だ trước と思います

Đã trả lời

Nếu bạn muốn nói bạn suy nghĩ gì đó ban có thể dùng と思います ở cuối câu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cần phải thêm  trước と思います thành だと思います, và đôi khi không dùng đến. Làm thế nào để biết khi nào cần dùng  trước と思いますvà khi nào thì không cần dùng?

Bình luận
Chấp nhận

  (to) của と思います dùng như dấu ngoặc kép khi bạn muốn trích dẫn một câu. Vì vậy phần đứng trước  phải là một câu hoàn chỉnh.
Ví dụ:
美しいと思います–> đúng
美しいだ
と思います–> sai美しいだ không phải là một câu  có nghĩa.
美しいんだと思います–> đúng, nhấn mạnh cảm giác
キレイだと思います–> đúng
キレイと思います–> đúng
Vì vậy, dùng  hay không dùng phụ thuộc vào liệu nó có tạo ra một câu hoàn chỉnh hay không.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Tôi không nghĩ cần dùng . 「だと思う」cũng chỉ mang nghĩa như 「と思う」, nó chỉ đơn giản là câu bạn muốn nói kết thúc bằng  だ trước khi bạn đặt 「と思う」vào câu .

 

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.