Khi nào thì dùng お世話になっています hoặc いつもお世話になっております?

Ngoài cách dùng thì ý nghĩa của 2 câu sau có khác nhau không? Khi nào thì dùng những câu trên được?

Bình luận
Chấp nhận

Có 2 dạng của câu trên là:

お世話になっております and お世話になっています (không dùng なります)

Hình thức đầu là khiêm tốn ngữ, hình thức sau là trung lập (không quá lịch sự cũng không thô lỗ).

Với dạng câu đầu tiến います được chuyển thành dạng khiêm tốn ngữ là  おります.

Như bạn NgocAnh có nhắc đến, khi bạn trở thành 1 phần trong nhóm, bạn không cần dùng nữa, vì quan hệ trong nhóm có thể tính là quen biết thân thiết.  (お世話になる tự bản thân nó cũng khá là lịch sự, nếu thêm kính ngữ vào cuối câu thì nó chỉ nên sử dụng với sếp, cấp trên chứ không nên dùng với đồng nghiệp)

PS: Theo mình bạn nên tránh dùng kính ngữ cho đến khi bạn hiểu rõ hơn về kính ngữ.

PPS: いつも dùng ở đầu câu làm tính chất câu trở nên quá nặng nề trong nhiều trường hợp.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Hồi em training trong 1 công ty Nhật (ở bộ phận kế toán), em có được các chị làm ở đó dạy nhiều câu, trong đó có 2 câu trên, các chị khuyên em nên dùng câu đó khi được sự giúp đỡ từ những người khác. Nhưng sau khi em được nhận vào thì lại không nên dùng nữa, vì như thế là quá khách sao với nhau.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.