Khi nào dùng 九 và きゅう?

Đã trả lời

Em mới học tiếng Nhật, em muốn hỏi vì em đã nghe có người đọc  九 là “tuu” (hay tương tự vậy).
Nó khác hoàn toàn với những gì em đã được học cho từ Kanji với nghĩa là số 9 này.

Vậy khi nào thì đọc là “tuu” và khi nào đọc là “kyuu” ạ?

Bình luận
Chấp nhận

九 có 3 cách phát âm như sau: く, きゅう và ここの.

ここの là  訓読み, và được sử dụng trong một số ít trường hợp
Ví dụ: 九つ “cái thứ 9″ hay 九日 “ngày thứ 9″.

く vàd きゅう được sử dụng cho cách đếm cho những thứ cơ bản khác.
Ví dụ:  九月,”tháng 9″ và  九ヶ月  “9 tháng” (đoạn thời gian).

Khi dùng cho số đếm thông thường dạng đếm “1,2,3… ” thì sẽ dùng  きゅう.

Vì vậy có thể dùng く hay きゅう phụ thuộc vào những hoàn cảnh khác nhua. Tuy nhiên, không có cách đọc là “tuu” hay kể cả  つう.

Đã trả lời vào 03/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.