Khi nào dùng 「とにかく」, khi nào dùng 「とりあえず」?

Khi nào dùng 「とにかく」 và khi nào thì dùng 「とりあえず」? Em đã được dạy là 2 từ này có nghĩa tương tự nhưng em cũng rất băn khoăng không biết có thay đổi được cho nhau không?

とにかく、行きましょう。

とりあえず、行きましょう。

Bình luận
Chấp nhận

とにかく thường được dịch “dù sao đi nữa” , nó thường được dùng để thay đổi chủ đề trong cuộc nói chuyện.

とりあえず có ý nghĩa cụ thể hơn về thời gian. Có thể dịch là “thời gian tới, trước hết, trước mắt…”. Thường được dùng khi bạn muốn nói rằng bạn sẽ dừng tạm chủ đề này, và chuyển sao cái khác.

Ví dụ, nếu bạn định đi gửi thư, nhưng hiện tại bưu điện đã đóng cửa, bạn nói với người bạn đi cùng là: “とりあえず、帰りましょう“, có nghĩa “được rồi, trước mắt cứ để đó, giờ ta về đã, cũng không thể làm gì khác” hoặc “trước mắt, ta về đi đã”.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp とりあえず cũng có thể dùng để thay đổi chủ đề, nhưng cũng khá khó phân biệt, không như とにかく.

Ví dụ:

とりあえず、前の宛先に送ってもいいです

Nghĩa là: Trước mắt (cho đến khi nhận được địa chỉ mail mới), tôi sẽ gửi vào địa chỉ mail cũ cũng được.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

とりあえず toriaezu được dùng để nói bạn làm việc gì đó trong thời gian chờ đợi. 

とりあえず、行きましょう có nghĩa trong khi bạn đi, bạn vẫn không hoàn toàn chắc chắn đó là ý kiến hay.

Nếu bạn muốn dùng từ khác thay vì dùng  とりあえず, bạn có thể dùng 一応ichiou  có ý nghĩa tương tự. 

Bạn dùng とにかく tonikaku  giống như anyway(sao cũng được) hay in any case(dù gì đi nữa)  trong tiếng Anh.

Dù sao đi nữa, đi thôi nào:

  • とにかく、行きましょう。

Trước hết, cứ đi đã nào:

  • とりあえず、行きましょう。 
  • 一応、行きましょう。
Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.