Khác nhau giữa 簡単 và 易しい là gì?

Đã trả lời

Em chỉ biết 2 từ trên đều có nghĩa là “dễ”. Nhưng khi nào dùng từ nào thì em không biết, ai đó giúp em ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Như mọi khi, nếu bạn muốn dịch nghĩa một từ chính xác, phụ thuộc rất nhiều vào ngữ cảnh.

Cũng có một số trường hợp 2 từ có thể thay thế cho nhau những hầu hết chúng vẫn có ý nghĩa và cách dùng riêng.

「簡単」thường dùng với đồ vật hay sự vật, sự việc và có nghĩa đơn giản, ngắn gọn.
Ví dụ: với câu “câu trả lời đơn giản” ta sẽ dùng là「簡単な回答」, nhưng không dùng「易しい回答」–> cũng có nghĩa là đễ nhưng nó  thiên về nghĩa “đễ dàng (với người dùng)” hơn, và rõ ràng nó không thích hợp với 回答.

Đôi khi bạn có một「簡単な」 bữa tối, viết một「簡単な」 thư (điện tử), … Những từ trên không thể dùng với「易しい」.

「易しい」thường được dùng cho chủ thể.
Nó có ý nghĩa tương tự như từ「優しい」= “dễ tính”, “hiền lành”, …, và “dễ dàng cho người sử dụng”.

Nếu bạn nghĩ rằng câu trả lời của mình dễ hiểu bạn dùng「易しい」, nhưng không dùng「簡単」. Mình sẽ nghĩ đến việc mình đã tốn thời gian cho một câu trả lời quá đơn giản nếu ai đó nói「簡単な説明」(vì nó có thể không có ích gì).

Vì vậy, dựa vào bối cảnh và mục đích sử dụng bạn hãy lựa chọn từ một cách kỹ càng.
Chúc bạn học tốt.

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Nhìn chung:

簡単(な) nghĩa là ‘đơn giản”
易し(い) nghĩa là “dễ dàng”

Một từ nữa cũng có nghĩa tương tự là 易い. Chữ Hán giống với 易しい, và nó cũng có nghĩa là “dễ”. được dùng như sau:
日本語が分かり易いです (không dùng được là易しい )

Đã trả lời vào 08/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.