Hỏi về なら và ば

Đã trả lời

Em mới đọc được một một câu hỏi về cách phân biệt “nếu” trong Tiếng Nhật giữa các từ: と, たら, なら, ば.
Theo như những gì em đọc được thì ば có cách dùng như sau: Mệnh đề theo sau phải là hành động không cố ý (hay ít nhất phải có từ như ある được sử dụng) hoặc là cả 2 mệnh đề có chủ thể khác nhau.  なら được sử dụng khi nói”(kể) từ A, sau đó là B” – A là mệnh đề giả định còn B là kết luận tổng kết từ A.

Tuy nhiên, khi em xem trên một trang khác thì なら và ば lại được nhóm chung với nhau và cách dùng của ば cũng được dùng với  なら. Sự khác nhau duy nhất trang đáy chỉ ra là ば sử dụng cho động từ và tính từ đuôi i , trong khi đó  なら iđược dùng cho danh từ và tính từ đuổi na, Dạng phủ định của độngt ù, tính từ đuôi i và tính từ đuôi na hay danh từ đều có thể dùng ば (なければ).

Cho em hỏi rốt cuộc thì cái nào mới là cách dùng đúng ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Trong một số trường hợp bạn có thể nói  なら là một từ nằm trong nhóm của từ ば. なら có dạng hoàn chỉnh là ならば, mặc dù hiện nay nó không cosnghiax nhưng trong tiếng Nhật cổ nó được sử dụng rất nhiều. Từ cổ  ならば là từ hình thành từ  なり + ば, mà ngày nay được dùng là  であれば (である + ば).

Vì vậy mà bạn có thể coi  なら(ば) và  ば không thực sự có quá nhiều sự khác biệt trong ý nghĩa khi sử dụng chỉ ra một mệnh đề điều kiện, và điều làm 2 từ đó khác nhau là である.

なら                                                              ば
Verb       書くなら                                                     書けば
I-adj        重いなら                                                    重ければ
NA-adj  簡単なら                                                    簡単であれば
Noun      彼なら                                                          彼であれば

Với động từ và tính từ đuôi -i có thể dùng trực tiếp với  ばở đằng sau, danh từ và tính từ đuôi -na thì không thể, vì thế bắt buộc phải dùng だ/である ở cuối từ trước khi kết hợp với  ば. Khi đó であれば, lại có ý nghĩa giống với なら! Do đó, hầu hết người Nhật không bận tâm lắm đến việc sử dụng mẫu nào trong hầu hết mọi hoàn cảnh.

Chỉ có dùng với động từ thì có sự khác biệt rõ rết giữa cách dùng giữa ならvà ば. Lý do như sau: động từ và những sự kiện bị ràng buộc bởi thời gian, vì thế A すれば B chỉ có thể sử dụng khi A xảy ra trước B.

Tuy nhiên với ならthì ta có thể bỏ qua hạn chế này (書くなら = 書くのであれば). Theo đó bạn có thể đặt câu  乗るなら飲むな, rõ ràng là “lái xe” thì phải sau hành động “uống rượu”. Nó cũng tương tự với tính từ đuôi -i, không có giới hạn về và vì thế nghĩa không thay đổi gì.

Nhưng なら và ば cũng có trường hợp khác biệt rất lớn kể cả đối với tính từ đuôi -i.  Khi  ば theo sau trực tiếp một động từ hay tính từ đuôi -i, sẽ không có vấn đề gì, nhưng  なら cũng có thể trở thành kẽ hở nhỏ để ẩn đi chủ ngữ (chủ đề của câu), trong khi danh từ hóa mệnh đề.

Ví dụ:
かわいければいいよ。Miễn là cô dễ thươngthì tôi thấy được thôi.

かわいいならいいよ。Miễn là (bạn nghĩ cô ấy) dễ thương là được.

Đã trả lời vào 07/03/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.