Help!!!!!! Ý nghĩa của 人情 và 人性?

Đã trả lời

Mình rất hay nhầm lẫn 2 từ trên, không làm sao phân biệt được cách dùng mỗi từ cho từng hoàn cảnh. Ai đó có thể giúp mình được không?

Bình luận
Chấp nhận

に ん じ ょ う – 人情 được dùng khá phổ biến (có 1 chút cổ cổ) đề cập đến cảm xúc của con người (theo chiều hướng tốt). Về cơ bản 人情 bao gồm 友情 (tình bạn), 愛情 (tình yêu), và lòng từ bi đối với người khác nói chung.

じ ん せ い – 人性 nói đến cuộc đời của một người, đôi khi cũng được dùng như bản chất con người.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

人情 là tình cảm hay sự tử tế. Trong khi 人性 là bản chất con người đôi khi được sử dụng với ý nghĩa tiêu cực.

Đã trả lời vào 16/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.