Gọi người phục vụ là お姉さん thì có bất lịch sự không???

Đã trả lời

Mình đã gặp trường hợp người nhật gọi phục vụ nữ trong nhà hàng như sau: “お姉さん、すみませんが、ビールもう一本お願いできますか?”.
Mình nghĩ cũng đã nghe thấy kiểu gọi này trong một phim nào đó.

Tuy nhiên mình vẫn có cảm giác nếu gọi người phục vụ bằng  お姉さん, hay お兄さん, dường như hơi bất lịch sự, không biết thế có đúng không?

Nếu gọi là お嬢さん thì lịch sự hơn đúng không?

Bình luận
Chấp nhận

Trong khoảng thời gian một vài thập kỷ trước thì người Nhật vẫn dùng  “お姉ちゃん” hay “お姉さん” để gọi nữ phục vụ.
Nhưng gần đây mình không nghe thấy cụm “お姉ちゃん” hay “お姉さん” được dùng nữa.
Thường nếu muốn gọi người phục vụ thì sẽ dùng “すみません”  hay dùng “ちょっと、済みません” thay vì gọi họ bằng “お姉ちゃん/お姉さん” – bị coi là khá bất lịch sự.

Đã trả lời vào 02/03/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.