Giúp em tìm hiểu về cách sử dụng thể て để nói 2 hoặc nhiều hành động?

Đã trả lời

Trong sách học của mình, thể của động từ có thể dùng để nối hai hành động với nhau, cách dùng tương tự như 
Ví dụ trong sách đưa ra:
きょうは ろくじに おきて、 べんきょうしました
Hôm nay tôi dậy lúc 6 giờ và học bài.

Mình đã thử đặt 1 câu như sau nhưng mình không dám chắc mình làm đúng hay không?
おふろにはいって、 がっこうに いきました
Mình muốn nói: Mình tắm xong và đến trường.
Câu trên đúng hay sai? Nếu đúng thì tại sao? Giải thích cho mình tại sao sai nếu sai nhé.
Arigato.

Bình luận
Chấp nhận

trong trường hợp này, thể không chỉ dùng để nối 2 hành động mà còn có thể nối nhiều hành động hơn nếu chúng xảy ra liên tiếp.
ví dụ:
 毎日6時半に起きて、シャワーを浴びて、朝ご飯を食べて、学校にいきます。
mỗi sáng tôi thức dậy lúc 6h30, sau đó tắm, ăn sáng và đến trường.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Câu trên của bạn ngochoan không sai.  Cũng giống bạn echcon nói  thể て dùng để nối nhiều hành động xảy ra liên tiếp.
Người Nhật có thiên hướng dùng  thể てtrong văn nói nhiều, nhất là khi bạn bè nói chuyện với nhau.

Đã trả lời vào 21/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.