Giúp em sửa câu dịch với ạ.

Đã trả lời

Em muốn nói: “Nếu tôi không tạm thời nghỉ ngơi (nghỉ học) tôi sẽ quên hết tất cả những gì đã học mất.”

私は今勉強するのを休まなければ、私が学んだすべてのものを忘れるだろう。

Mọi người giúp em kiểm tra xem câu trên nói vậy được chưa ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Với việc tạm thời nghỉ ngơi (trong học tập hay ở trường) mình sẽ giả sử bạn nghỉ 15-30p để thư giãn đầu óc, chứ không phải dừng hẳn việc học và đi nghỉ dài hạn. Mình cũng giả sử bạn không đặt câu và dùng kính ngữ. Câu của bạn sẽ như sau:

今,休憩をしなかったら、すべて学んだことを忘れてしまいます。

Trong trường hợp này dùng 休憩mình nghĩ sẽtốt hơn dùng休む vì có thể sẽ bị hiểu nhầm thành kỳ nghỉ dài.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Bạn có thể dịch như sau:

今、勉強を休まないと、今まで勉強してきたことを全て忘れてしまいそう。

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.