giúp em dịch nghĩa câu này với ạ

実際ヤタラメッポウ幸セナノデ

và câu

オモシロオカシクヤッテユク気ダ

em cảm ơn ạ

Bình luận

実際やタラメッポウ幸せなので。

面白可笑しくやってゆく気だ。

タラメッポウ mình nghĩ có thể là danh từ riêng. 

Còn lại chắc bạn có thể dịch được rồi. 

Sao bạn đọc truyện gì mà đọc xong chắc to đầu quá.

Đã trả lời vào 23/12/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.