Giải thích giúp em ý ngữ pháp của だって言ってるだろ và って言うじゃないか

たから食べすぎだって言ってるだろ?

逆に太るって言うじゃないか。

Mn dịch giúp em 2 câu này và giải thích ngữ pháp nữa ạ .

Thanks all.

 

Bình luận

Mình nghĩ trường hợp này だって được dùng tương tự với nghĩa だ, vì vậy câu có thể được đặt lại như sau:

だから食べすぎだと言ってるだろう。vì thế trong trường hợp này だって言ってるだろう nghĩa là đã bảo là…

 Dịch: Này, đã bảo là ăn quá nhiều mà (だからở đây dùng với nghĩa cảm thán). 

Với って言うじゃないか。ってdùng với nghĩa trích dẫn. 

じゃないか ở đây dùng với nghĩa “chẳng phải vậy sao”. 

 Dịch: ngược lại thì chẳng phải đã nói là sẽ béo sao.

 Đại khái thì dịch như vậy, bạn cũng có thể phụ thuộc vào ngữ cảnh của cả câu mà dịch sát nghĩa hơn.

 

Đã trả lời vào 25/09/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.