Gấp, gấp!!!! Giúp mình xác định nghĩa của từ と trong câu dưới với ạ.

Giúp mình xác định ý nghĩa của từ と in đậm trong câu dưới với ạ.
この偽書評を書いたときには、あとで誰かから「ろくでもない嘘をつくな」という苦情の手紙とか、「どこに行けばこの本が手にはいるのか」といった問い合わせがくるんじゃないか
覚悟していたんだけど、。。。
Cảm ơn nhiều nhiều…

Bình luận
Chấp nhận

と có thể được sử dụng để thuật lại lời nói, suy nghĩ, hay một ý kiến phát biểu.

“… と言いました” = “Tôi nói rằng … ”

“… と思いました” = ” Tôi nghĩ rằng … ”

“… と 覚 悟 し て い た” = “Tôi đã chuẩn bị cho …”

Bản dịch sẽ là “…. tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho …”

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.