Em bị bấn loạn giữa 少ない、小さい、細かい

Học mà gặp mấy cái câu kiểu này thì dễ loạn quá , ai giúp em vớii

(。。。。。)お金が なかったので、両替(りょうが)えしてもらった。

Mọi người giúp em chọn giữa 少ない、小さな、 細かい(こまかい) cho chỗ 。。。 với ạ.  Thêm nữa là em dịch vầy : vì có tiền lẻ nên đã đổi đựơc tiền ( đựơc ai đó đổi cho mình).  

Chọn giúp em và dịch nữa ạ 

本当に ありがとう!

Bình luận

Đầu tiên mình cùng phân tích nghĩa của 3 từ nhé:

 

少ない: chủ yếu dùng với nghĩa ít, thiếu (cho số lượng).

 

小さい: bé, nhỏ, tí hon … (Chỉ hình dáng)

 

細かい: nhỏ, lẻ (dùng cho tiền), tỉ mỉ/nhỏ/chi tiết (dùng cho vấn đề, sự việc).

 

Mình nghĩ giải thích đến đây thì bạn cũng chọn được rồi. 

 

Câu chính xác sẽ là:

 

細かいお金がなかったので、両替してもらった。(Vì tôi không có tiền lẻ, nên đã được (anh ấy, cô ấy) đổi cho).

Đã trả lời vào 19/09/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.