Dùng “Yon” hay “Shi” trong tên trường học???

Đã trả lời

Với 四中の em đọc là Yon-chū no.
Nhưng khi tra trên google thì lại có kết quả là “Shi-chū no”. Kết quả khiến em rất băn khoăn không biết cái nào đúng, vì theo cách đọc các số 4,7,9 thì em nghĩ nên đọc là “yon”.
Tuy nhiên em cũng tìm trên google nhưng không ra được ví dụ nào có thể làm rõ cách đọc cả.

足立区立第四中学校- Mọi người giúp em đọc câu này với, đây là cả câu ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Trong trường hợp này, trước hết bạn đừng bận tâm đến những từ đằng sau 四, vì nó đi kèm với từ  第 đứng trước nó, 第四 (だいよん), có nghĩa là thứ 4 (số thứ tự).
Trong trường số đếm này, luôn luôn dùng 訓読み.

Nó tương tự như bạn đếm: 4 tờ 四枚 cho đếm đồ vật mảnh, mỏng; 四本 cho đếm những vật hình trụ; 四番目 một cách khác cho đếm số (thứ tự) 4; 四匹 dành để đếm con vật…

Đã trả lời vào 09/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.