Dùng từ gì khi nói đến “mùa”

Đã trả lời

Ví dụ khi em muốn nói: “Mùa thứ 3 (trong năm) là mùa thu” thì nói thế nào ạ?
Em cảm ơn.

Bình luận
Chấp nhận

“Mùa” có lẽ sẽ hơi khó dịch nếu không đi kèm với ngữ cảnh, vì nó có thể có nhiều nghĩa khác nhau.

Khi bạn nói đến 4 mùa trong thiên nhiên(thiên văn) thì bạn có thể dùng như sau: 3つ目の季節は秋です.

Ngoài ra còn một số ví dụ để bạn tham khảo như sau:
第3シーズン、3シーズン目 (Cho thể thao, nhà hát, chương trình TV, mùa kinh doanh)
第3季、3季目 (Cho thể thao, mùa kinh doanh)
第3期、3期目 (Dùng cho khoảng thời gian, nhưng không dùng để đếm 4 mùa trong khí tượng (4 mùa của tự nhiên như: xuân, hạ, thu, đông))

Đã trả lời vào 20/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.