Dùng trợ từ nào khi muốn nói đến công cụ dùng để làm gì đó?

Đã trả lời

Ví dụ:

“Tôi đang viết bằng bút mực”

“Tôi đang viết bằng bút chì”

“Tôi đang vẽ bằng bút màu xanh”

hay những ví dụ khác tương tự, nếu muốn nói bằng hoặc dùng với thì dùng cái nào trong 2 trợ từ như sau??

ボールペンでかいています。

hoặc

ボールペンをかいています。

hay sử dụng trợ từ nào khác?

Bình luận
Chấp nhận

ボールペンで書かいています là chuẩn nhất で = “bằng/dùng với” trong nội dung bạn đưa ra.

Câu  ボールペンをかいています này lại mang nghĩa đen là “tôi đang viết cái bút”  mà mình nghĩ nó không có nghĩa gì cả.

Đã trả lời vào 28/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.