Dùng に và を với 触れる?

Đã trả lời

Động từ 触れる rất thắc thức mình về việc sử dụng を ; để đánh dấu đối tượng trực tiếp.

Những ví dụ dùng 触れる:

(人)の頬に指を触れる

(人)の頬に手を触れる (

に và を có tác dụng gì trong câu ạ?
Có thể thay thể を bằng で được không?

Bình luận
Chấp nhận

触れる vừa là nội động từ vừa là ngoại đông từ.
Sự khác biệt về ngôn ngữ cũng dẫn đến sự sai khác trong việc dịch câu và hiểu nghĩa của câu. Tuy nhiên, đối tượng trực tiếp trong 2 câu này là phần cơ thể chuyển động của bạn.
.に chỉ ra phương hướng của hành động.
を là chủ thể của hành động.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Chỉ cần nghĩ  触れる dịch là ” chạm, lắc, khuấy…” vì thế, câu sẽ được dịch là.

(人)の頬に手を触れる

Tôi chạm vào cằm anh/cô ấy.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.