Động từ theo sau bởi ばかりになる

Đã trả lời

寝るばかりになっていた
Em đang tìm hiểu về cách mà ばかりになっていた ảnh hưởng tới động từ đứng trước nó. Em nghĩ là có 2 khả năng như sau:
a) Tôi đang định đi ngủ (tự nguyện).
b) Tôi vừa sẵn sàng để đi ngủ (sự chuẩn bị).

Ý nghĩa nào đúng trong 2 nghĩa trên ạ? Em thiên về lựa chọn a) vì em nghĩ  なる dùng cho những sự vật sự việc chuẩn bị diễn ra.
Nếu cả 2 ý trên em đưa ra đều không dúng vậy có ai làm ơn giúp em giải thích ý nghĩa và cách sử dụng của ばかりになる.
Em cảm ơn ạ.

Bình luận
Chấp nhận

寝るばかりになっていた
Dựa vào nội dung, hoàn cảnh nó có thể mang một trong số những nghĩa như sau:

*Ai đó đã sẵn sàng để đi ngủ/ Ai đó đã có thể sẵn sàng đi ngủ vào lúc đó.
(Thường dùng với あとは/もう/v.v…)
明日の旅行の準備を終え、あとは寝るばかりになっていた。

*Ai đó bị nằm liệt giường. /Ai đó trở nên không thể làm được gì ngoài việc nằm liệt giường.
病気が悪化し、最近は自宅で寝るばかりになっていた。”Bệnh chuyển biến xấu đi, nên dạo này tôi chỉ có thể nằm ngủ ở nhà”
Nó không mang nghĩa nằm trên giường để ngủ mà nằm để nghỉ ngơi do bệnh ốm.

“Động từ + ん + ばかり” nghĩa là  “sắp sửa (động từ)” hoặc “gần như, hầu như (động từ)” , vì vậy bạn có thể dùng như sau:
(2日間眠らずに勉強を続け、)彼は今にも寝んばかり(or 眠らんばかり)だった。
(Sau 2 ngày học mà không ngủ). Anh ấy sắp sửa ngủ đến nơi rồi (khi nhìn vào bạn thấy người đó buồn ngủ đến mức cảm tưởng người đó có thể ngủ ngay bất cứ lúc nào).

Mặc dù có một số người dùng cách nói trên nhưng nếu là mình thì mình thiên về dùng như sau hơn:”彼は寝そうだった” hoặc “彼は眠りかけていた”.

Đã trả lời vào 20/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.