Động từ thể ている kết thúc với しまう

Đã trả lời

わたしが答える前に急いで川のふちへ歩いていってしまった。
Em đoán sẽ dịch là: “trước khi tòi trả lời câu hỏi anh/cô ấy đã vội vã đi tới bờ sông”(???)

歩いている nghĩa là “đang đi bộ” (thể tiếp diễn)nhưng nếu thêm しまう (với nghĩa hoàn thành cái gì đó) thì có vẻ mâu thuẫn –> nghĩa của しまう ở đây có gì khác không ạ? Tại sao lại dùng 2 dạng ngữ pháp trái ngược nhau trong cùng một câu như vậy?

Bình luận
Chấp nhận

しまう ở đây có nghĩa là “hoàn thành/hoàn toàn kết thúc” khi làm một việc gì đó, hoặc làm đến tận cuối cùng. Tuy nhiên, động từ sử dụng ở đây 歩いていってしまった,với  歩いて+いく và しまう, không phải là 歩いて+いる. Hoặc bạn đua ra thêm bối cảnh còn không mình sẽ không dịch là “anh/cô ấy vội vã đi” mà dịch là “tôi”.

わたしが答える前に急いで川のふちへ歩いていってしまった。 → Trước khi tôi trả lời, tôi vội vã đi một mạch đến phía bờ sông.

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Không có mâu thuẫn nào ở đây vì bạn đã nhầm ngữ pháp. Giống như muangau nói: không phải là mẫu「歩あるいている」trong 「歩いていってしまった」mà là「歩いていく」.

「歩いていく」= “đi bộ đi (đâu đó)”, có thể kết hợp một cách tự nhiên với「しまう」. ⇒ “(Anh ấy) đã đi đến bờ sông”.

Ngoài ra,「歩いてしまった」không thể dùng vì nó không có nghĩa.

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.