Động từ + くなる ý nghĩa là gì?

Đã trả lời

Khi mình nói chuyện với người Nhật, mình nghe thấy người ta dùng:
大切にしたくなるよ。
Câu trên dịch thế nào hả mọi người. Động từ + くなる có nghĩa là gì?

Bình luận
Chấp nhận

Câu trên có thể dịch là: tôi quan tâm/để ý đến cái gì đó.

Giờ mình sẽ giải thích về ngữ pháp.

「なる」ở đây nghĩa là “để  đạt được một bước/mục đích nhất định (mới), mẫu câu như vậy được sử dụng rất thường xuyên.

「連用形 (thể liên dụng) + なる」= “trở nên/thành ~~”, “bắt đầu làm ~~”, …
「たく」 là 連用形 của động từ「たい」(“muốn”); do đó, 「~~したくなる」 nghĩa là “bắt đầu muốn (gì đó)” (「し」 là thể 連用形 của「する」)

「赤あかくなる」 = “trở nên đỏ”. 「赤く」là 連用形 của 「赤い」.

「パリに行いきたくなった。」 = “tôi trở nên muốn đi Paris”

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

Bạn có quen thuộc với  Noun + になる? (trở thành Noun). Nó cũng dùng tương tự cho động từ và tính từ đuôi い.  い sẽ đươc trở thành く sau đó thêm なる.

Đối với tính từ:
大きい -> 大きくなる (lớn -> trở nên lớn)
狭い -> 狭くなる

Tương tự với động từ thể tai như trong ví dụ:
したい -> したくなる (Muốn làm – > trở thành muốn làm)
行きたい -> 行きたくなる (Muốn đi -> trở nên muốn đi)
Nghĩa đen cho câu trên  “Làm cho_ muốn làm _” .

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.