Đơn xin nghỉ phép

Xin mọi người chỉ giúp em, trong tiếng nhật thì đơn xin nghỉ phép dịch ra là như thế nào ạ?

Thanks mọi người ạ!

Bình luận

 欠勤届 nghĩa là Đơn Xin Nghỉ Phép

Đã trả lời vào 28/03/2018
Bình luận

休暇申請書

 

 

 

 

Đã trả lời vào 25/06/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.