điền においても hay における vào câu này là chuẩn ạ? mong mọi người giải thích giúp em

trong câu わが社_____留学研修制度が導入された。dùng においても hay における  là đúng và nghĩa nó là gì ạ? mong mọi người giải đáp giúp em. 

em cảm ơn nhiều 

Bình luận

Dùng  における  vì ở đây dùng theo kiểu các danh từ nối với nhau. においても sẽ cho 1 nghĩa khác.

Đã trả lời vào 28/03/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.