Dịch hộ em nghĩa つけておいてください với

Đã trả lời

Ví dụ cụ thể như sau:

電気がついています。けしましょうか。

いいえ、つけておいてください。

Em muốn hỏi là, liệu có thể dịch câu cuối là “làm ơn cứ để bật chúng như thế” và cả câu sẽ là:

“Đèn đang bật đấy. Tôi tắt đi được không?

Không, làm ơn cứ bật chúng như thế.”

Làm sao để dịch câu cuối dễ nghe hơn. Em cảm ơn nhiều.

Bình luận
Chấp nhận

Câu trên là cách thường dùng của người Nhật để cho câu “cứ để đó (bật điện) như thế/cứ để nguyên thế”.

Về cơ bản bạn dịch đúng chỉ là nên dịch “mềm mại” hơn, đừng cứng nhắc vào từng con chữ, mà nên nhìn vào ngữ cảnh, vì khi bạn nói cùng ngữ cảnh, không cần chính xác từng từ người nghe cũng có thể hiểu.

Đã trả lời vào 09/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.