dịch câu này giúp em với ạ

スーパーでもらったレシートを見ると、何を買ったかわかります。

Bình luận

Nếu xem hóa đơn tính tiền đã nhận được ở siêu thị, tôi sẽ biết mình đã mua gì. 

Đã trả lời vào 07/06/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.