dịch

Mọi người dịch giúp em với ạ. Mọi người dịch giúp em với ạ.

Vì đường hẹp, phương tiện giao thông lại nhiều nên rất hay xảy ra tắc đường. Vì đường hẹp, phương tiện giao thông lại nhiều nên rất hay xảy ra tắc đường. 

 

Bình luận

Hi bạn, 

Vì trang web chỉ hỗ trợ chứ không thế dịch cho bạn hoàn toàn, bạn nên tự dịch và nhờ mọi người sửa thì sẽ tốt hơn nhé. 

Có thể dịch là: 

道が狭くて車両が多いからいつも渋滞しています。

Đã trả lời vào 02/01/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.