Dịch 3 câu hỏi dokkai gần giống nhau

Đã trả lời

Mình đang làm dokkai. Có 3 câu mình không biết dịch sao cho đúng và trôi tai. Mong mọi người giúp đỡ. Cám ơn mọi người nhiều :)

1) 洋食で使うような食品をたくさん使う。

2) 洋食で使うような食品も使う。

2 câu này mình dịch là:

1) Sử dụng nhiều thực phẩm giống như sử dụng ở món ăn phương Tây.

2) Thực phẩm giống như sử dụng ở món ăn phương Tây cũng được sử dụng.

* Nhưng dịch vậy thì mình thấy 2 câu tựa như nhau. Không thấy khác nhau gì cả

3) 洋食で使うような食品のほうを使う。Câu này mình không biết dịch chữ ほう  thế nào.

Ngoài ra. Mình cũng thắc mắc về : 多くの人. Mình dịch là “nhiều người”. Nhưng không hiểu tại sao lại có の vì mình nghĩ nó chỉ nối giữa 2 danh từ với nhau thôi ?

Ví dụ: 今は多くの人が世界中を移動する時代。

Thời đại mà nhiều người di chuyển khắp thế giới.

Bình luận
Chấp nhận

1) 洋食で使うような食品をたくさん使う Dùng nhiều những thực phẩm tương tự như sử dụng trong món Âu.

2) 洋食で使うような食品も使う。Cũng sử dụng những thực phẩm tương tự như sử dụng trong món Âu. 

Khác ở đây là を và も. Một cái nhấn mạnh “CŨNG”.

多く là danh từ.

Đã trả lời vào 29/05/2017

Còn câu thứ 3 thì sao bạn ơi. Và tại sao 多く là danh từ vậy bạn. Mình nghĩ nó là trạng từ chứ nhỉ ?

vào 29/05/2017.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.