Dạng kính ngữ của ~てみる?

Đã trả lời

Ai đó giúp em với ạ. Dạng tôn kính ngữ của động từ -て/で+みる là gì a? Em nghe nói là có thể dùng思い出してごらんになる dạng kính ngữ của 思い出してみるcho てみる, điều đó có đúng không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

「**てみる」→「**てごらんなさる」

「**てみよ(ろ)」→「**てごらんなさい」

Tuy nhiên, đối với người nước ngoài như chúng ta việc ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ như vậy cũng không quá cần thiết cho việc học cơ bản. Ví dụ, trong nhà hàng nếu bạn đi làm thêm, bạn cần nói với khác là「ぜひ食べてごらんなさい!」. Nhưng trường hợp này nếu bạn nói「召し上がってみてください」hoặc「お試しください」cũng đúng. Vì vậy, chính xác thì, tùy theo trường hợp, tùy theo động từ mà bạn dùng kính ngữ thế nào. Không nên quá cứng nhắc tất cả mọi trường hợp đều dùng như nhau.

Ví dụ: Với してみるta nên dùng thành なさってみます thì nghe mềm mại và tự nhiên hơn dùng してご覧なさる。

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Tôn kính ngữ sẽ là 〜てごらんなさる, thường được dùng trong thể mệnh lệnh 〜てご覧らんなさい

Mặt khác, có thể dùng khi người ở vị trí cao hơn nói chuyện với người ở vị trí thấp hơn, dùng dạng nói ngắn gọn〜てごらん, ví dụ やってご覧らん. Với trường hợp này mặc dù bạn có dùng từ nhìn có vẻ lịch sự như “ご覧” nhưng thực chất nếu bạn nói やってご覧らんthì là bất lịch sự khi bạn dùng đối với người lạ hoăc giáo viên.

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.