Cụm từ 僕も私も có hay được sử dụng trong những bài phát biểu thông thường không?

Đã trả lời

Nếu mình không nhầm thì cụm từ trên hay được dùng trong quảng cáo, và cũng được dùng cho cả những bài phát biểu.

Bình luận
Chấp nhận

Mình không nghĩ nó thường được dùng cho hội thoại hàng ngày. Để nói “tất cả chúng tôi” thường dùng 我々みんな, 僕たち全員, …., tùy thuộc vào hình thức, kiểu cách (sang trọng hay thông thường).

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Nếu bạn hỏi là, nó có thường được sử dụng trong những bài phát biểu không, thì câu trả lời là KHÔNG. Tuy nhiên mình không nghĩ là nó kỳ quặc khi sử dụng nó cho một bài phát biểu chỉ là mình không nghĩ ra được trường hợp nào mà bạn dùng “tôi” hai lần liên tiếp như vậy.

Đã trả lời vào 09/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.