Công dụng của ように trong câu?

今年も良い年でありますように! Tôi hy vọng bạn có 1 năm mới tốt đẹp!
Tại sao ở đây ようにlại có nghĩa là hy vọng? Liệu よう có phải là viết tắt của động từ nào không?

Bình luận
Chấp nhận

Ý nghĩa:

ように ở cuối câu là biểu hiện của thể ý chí. Trong câu trên, nó có nghĩa như 1 điều ước.

Tại sao lại có nghĩa như vậy:

 là từ diễn đạt trạng thái sự vật, sự việc.  là trợ từ chỉ mục tiêu. Vì vậy, nó có thể dịch là “hướng tới một trạng thái nhất định”. Ví dụ:

明日は晴れるように — Hy vọng ngày mai trời nắng.

Câu đầy đủ mà thường được người nhật bỏ qua không nói hết câu là:

明日は晴れるように祈ります — Tôi cầu mong ngày mai trời nắng.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Theo mình đó là viết tắt của 「〜ように願います」.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.