con trống và con mái

cho em hói chim trống, chim mái trong tiếng nhật ghi ntn? Và こどものとき có dùng cho con vật dc k?Vd như:Lúc còn nhỏ thì chim trống nhỏ hơn chim mái…

Bình luận

Chim trống là 鳥のオス.
Chim mái là 鳥のメス.

Chim non dùng ひなどり.

Đã trả lời vào 25/04/2016
Bình luận

Giải thích rõ hơn cho chủ thớt nhé 😀

Con mái:
雌/THƯ/シ/めす

Con mái, loài có lông cánh thuộc về tính âm (giống cái) gọi là thư, con thú cái cũng gọi là thư.
Yếu lướt. Như thủ thư 守雌 giữ lối mềm nhũn.

Con đực, các loài có lông thuộc về giống đực gọi là hùng, giống thú đực cũng gọi là hùng.
Mạnh. Như hùng tráng 雄壯 mạnh khoẻ.
Đã trả lời vào 02/06/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.